Comments: 0 Posted by: admin Posted on: פברואר 8, 2017
הלוואות אקספרס

מה זה ריבית פריים, איך יודעים מה ההחזר החודשי המשתלם ביותר וממי עדיף לקחת הלוואת אקספרס? בדקנו


מרביתנו, בעת לקיחת הלוואה, עושים חושבים רבים לפני הצעד עצמו – האם היא הכרחית, מהיכן כדאי להלוות, על פני כמה זמן לפרוש את החזר ההלוואה, איזה סוג הלוואה לקחת ועוד לבטים רבים. אך לעיתים, מתעורר צורך מידי בלקיחת הלוואה, ואז אין זמן להתלבטויות ולמחשבות רבות, וצריך במהרה לתקתק את התהליך. לשם כך נוצר מושג חדש תחת מושג המטרייה "הלוואה" – אקספרס. או בשמן המלא הלוואות אקספרס.

הלוואות אקספרס

הלוואה אקספרס היא בעצם הלוואה הניתנת במקרים בו זקוקים לכסף באופן מידי. למרות השם המפוקפק שנוצר להלוואות מסוג זה בשל הקשר לשווקים אפורים, הליך לקיחת ההלוואות אקספרס הינו בטוח וכמובן חוקי. הלוואת אקספרס יכולה מאוד לעזור במצב בו אתם שקועים בחובות וזקוקים למשהו חד-פעמי ומידי שיציל אתכם מטביעה.

מחיר ההלוואה

הריבית היא המחיר של הלוואות באופן כללי, וגם כמובן של הלוואות אקספרס. הריבית להלוואת אקספרס הינה ריבית פריים – שעומדת לפי קביעת בנק ישראל על כ-1.5%, ומתווספת לה תוספת ריבית אשר נקבעת על ידי גוף המימון לפי תנאיו.

הלוואות אקספרס, כסף, מטבעות
לא כדאי להחזיר הלוואה במטבעות

גופי המימון

הגופים הפיננסיים הם אלו המעניקים מימון להלוואות אקספרס. כאשר כאמור, ההבדל העיקרי בין הגופים השונים הוא בגובה התוספת לריבית פריים שהם גובים מהמלווים. הבנק, הינו הגוף הנפוץ ביותר להלוואות אקספרס כאשר התנאים שלו למתן ריבית כזו הם המחמירים ביותר – עבודה מסודרת עם משכורת קבועה והבאת ערבים להלוואה, אך לאחר שהבנק ייתן את ההלוואה, הוא יעשה זאת בריבית (תוספת לפריים) נמוכה יחסית לשאר הגופים. גופים נוספים המעניקים הלוואות אקספרס אלו הן חברות האשראי או חברות החוץ בנקאיות. חברות אלו נותנות הלוואות בתנאים הרבה פחות מחמירים מהבנקים ובעצם מעניקות הלוואות אקספרס כמעט לכל מי שחפץ בכך וללא הרבה תנאים מוקדמים, בנוסף גם ההליך מולן נוח יותר שכן ניתן לסגור את ההליך דרך האינטרנט ללא חובה במפגש פרונטלי. אך המחיר לכל הטוב הזה הינו גבוה – חברות חוץ בנקאיות וחברות אשראי דורשות תוספת לריבית הפריים גבוהה משמעותית מזו שמציעים הבנקים.

לסיכום:

לאחר שצללתם קצת לעולמות ההלוואה, ועברתם על מושגים חשובים כמו הלוואה, אקספרס וריבית פריים, יש לבחור את ההלוואה המתאימה לכם ואת הגוף מימון המתאים לצורך זה. זיכרו, חשוב לקבל כמה הצעות מכמה גופים שונים כדי ליצור בסיס איתן לצורך מסע ומתן מול הגוף בו בחרתם לקחת הלוואה.

Leave a Comment